card

Эрчим хүчний барилга угсралт & зөвлөх

- Техник эдийн засгийн үндэслэл болон тооцоолол
- Тоног төхөөрөмжийн ханган нийлүүлэлт

- Эрчим хүчний хэмнэлтийн зөвлөх, үйлчилгээ

- Эрчим хүчний барилга угсралт

- SBB ухаалаг цахилгаан бойлер

Зөвлөхийн хувьд бид дараах үйлчилгээг санал болгож байна.

- Төсөл хэрэгжүүлэхийн өмнөх үнэлгээ ба судалгаа

- ТЭЗҮ боловсруулах

- Экспертийн хяналт

- Аж үйлдвэрийн төслийн эрчим хүчний холбогдолтой хөрөнгө оруулалтын стратеги боловсруулах

- Төслийн захиалагчийн хяналт

- ЗГ-ын болон орон нутгийн удирдлагатай хөтлөх харилцааг удирдах

- Туслан гүйцэтгэгч нарыг хайж олох

- Эрчим хүчний хэмнэлтийн болон үр ашигтай зарцуулалтын зөвлөх үйлчилгээ

- Олон улсын эрчим хүчний стандартуудын нэвтрүүлэлт

- Үйл ажиллагааны өгөөжийг нэмэгдүүлэх

- Ложистикийн үйлчилгээ

Contact Seller