card

Эрчим хүчний барилга угсралт

            Манай компани нь “Шугам инженеринг” гэх охин компанитай бөгөөд эрчим хүчний барилга угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Гүйцэтгэсэн ажлаас онцлон дурдвал:

  1. Хэнтий аймгийн Баян-Овоо сумын 10 кВ-ын шугам дэд өртөө;
  2. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант сумын 35 кВ-ын шугам, 35/0.4 кВ-ын дэд станц, Тариатын 35/10 кВ-ын  дэд станцын өргөтгөл;
  3. Хөвсгөл аймгийн Жаргалант-Шинэ-Идрийн 10 кВ-ын шугам дэд станц;
  4. Говь-Алтай аймгийн Есөн-булаг –Шарга сумын 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, Есөн-булаг 35/6 кВ-ын дэд станцын өргөтгөл

Contact Seller