card

Эрчим хүчний зураг төсөл

            2018 оны байдлаар 35 кВ-оос дээш хүчдэлтэй цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд өртөөний зураг төсөл 20, нийтдээ 100 гаруй объектын ажлын зураг төслийг боловсруулж хүлээлгэж өгөөд байна. Мөн иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын захиалгаар 0,4-35 кВ-ын 100 гаруй объектын жижиг, дунд хэмжээний гадна цахилгаан хангамжийн зураг төслийг гүйцэтгээд байна.

            Эдгээрээс онцлон дурдвал:

Contact Seller