card

ШУГАМ ХХК-н ҮНИЙН САНАЛ ХҮРГҮҮЛЭХ ЖУРАМ

1. Таны бөглөсөн хүсэлтийн дагуу бид эргэн холбогдож шаардлагатай нэмэлт мэдээллүүдийг авна. 

2. Мэдээллийн дагуу тооцооллыг урьдчилсан байдлаар ажлын 5 хоногт гаргана. 

3. Тооцооллыг эхний байдлаар танилцуулах уулзалт хийнэ.

4. Гэрээ байгуулах шат

Үнийн санал авах

Contact Seller